Tin tức

TẬP ĐOÀN THÀNH THẮNG (SƠN LEVIST – NANO): TẶNG KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19

Chiều ngày 17/5/2021, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thành Thắng Sơn Levist-Nano đã trao tặng 7500 chiếc khẩu trang y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thái (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid 19. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 của lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần tập đoàn Thành Thắng Sơn Levist – Nano.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thành Thắng Sơn Levist-Nano trao tặng khẩu trang y tế cho UB MTTQ xã Mỹ Thái

0971176286
Email
Facebook
Youtube