Tin tức

SƠN LEVIST-NANO THAM DỰ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CÁC DOANH NGHIỆP HỌ HOÀNG HUỲNH

Ngày 28/10/2023, Sơn Levist-Nano tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị Kết nối giao thương các doanh nghiệp họ Hoàng Huỳnh tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

         Hội nghị Kết nối giao thương các doanh nghiệp họ Hoàng Huỳnh tỉnh Bắc Giang năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Giang. 

         Một số hình ảnh tại gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm Sơn Levist-Nano:

0971176286
Email
Facebook
Youtube