SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP (Premium super alkaline interior primer paint)

Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất cao cấp Levist – Nano là loại sơn lót nội thất có khả năng kháng kiềm, ngăn thấm nước, phủ kín tường, giúp cho toàn bộ bề mặt sơn được bền hơn, lớp sơn màu (sơn phủ) tăng độ bóng,  chống rêu mốc, chống phấn hóa, chống loang màu, bền màu, màu sắc tươi hơn, đẹp hơn. Sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho người thi công và người sử dụng.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt: Trước khi sơn Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất cao cấp Levist-Nano, bề mặt tường có thể được bả lớp bột bả (bột trét) có thể không (tùy từng phong tục thi công từng vùng miền) nhưng buộc phải được vệ sinh sạch sẽ; không bám bụi bẩn; không bám dầu mỡ, muối, kiềm, axit; không bị rêu, mốc. Bề mặt tường không được quá khô (dưới 11%) hoặc quá ẩm (trên 16%) tương đương với bề mặt tường sau trát (tô) từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện thời tiết bình thường (không bị nồm, mưa ẩm). Nếu là bề mặt tường có bả lớp bột bả (bột trét) phải xả nhám và chỉ sơn lớp sơn lót đầu tiên khi bề mặt tường đó đã được bả lần cuối cách tối thiểu 12h trong điều kiện thời tiết bình thường (không bị nồm, mưa ẩm).

Quy trình thi công: Trước khi lăn sơn phải khuấy đều thùng sơn 05 phút để sơn dẻo và tăng độ thẩm thấu của sơn, các thành phần của sơn được trộn đều tốt hơn. Trước khi khuấy đều, không được chia thùng (lon) sơn ra làm hai phần dẫn đến hai phần sơn khác nhau về chất lượng. Số lớp sơn lót khi sơn tối thiểu là 02 lớp. Thời gian cách giữa các lớp sơn từ 3h đến 5h trong điều kiện thời tiết bình thường (không bị nồm, mưa ẩm). Đối với lớp lót 01 pha thêm từ 5% đến 10% nước sạch; nếu tường quá khô, không khí quá khô hoặc nóng, tường bị hút nước nhanh thì tỷ lệ pha thêm nước sạch có thể lên tới 15%. Đối với lớp lót 2 có thể pha thêm nước sạch hoặc không pha thêm. Màng sơn không lăn quá dày hoặc quá mỏng. Lăn lô thật kỹ sao cho màng sơn dàn đều. Không thi công sơn trong điều kiện thời tiết ẩm ướt (trời nồm, trời mưa…), nhiệt độ thời tiết trên 36 độ C hoặc dưới 12 độ C. Không sử dụng Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất làm sơn lót cho các loại sơn ngoại thất.

Dụng cụ thi công: Lô, chổi, súng phun sơn

 

Premium super alkaline interior primer paint Levist-Nano is an interior primer paint, with the ability to resist alkalis, prevent water absorption, cover the wall, make the entire paint surface more durable, the color coating (coating) that increases gloss, with anti-moss and mold, anti-thin layer of powder on the paint film, anti-color cross stain, colorfast, and the color that is fresher, more beautiful. Eco-Friendly products, safe for operators and users.

CONSTRUCTION CONDITIONS

Surface preparation: Before applying the premium super alkaline interior primer paint Levist-Nano, the wall surface can or not be put putty (putty powder) (depending on the construction custom of each region) but must be clean, free from dirt, grease, salt, alkali, acid, and free from moss and mold. The wall surface must not be too dry (below 11%) or too wet (over 16%) equivalent to the wall surface after plastering from 21 to 28 days in normal weather conditions (no humidity, no wet rain). If it is a wall surface with putty (putty powder), it must be sanded and only applied the first primer when the wall surface has been last put at least 12 hours in normal weather conditions (no humidity, no wet rain) ).

Application process: Before applying a paint roller, the paint bucket must be stirred for 5 minutes to make the paint flexible and increase the permeability of the paint, and the paint components that are better mixed. Before stirring well, do not divide the paint bucket (can) into two parts, which will lead to two parts of paint with different quality and color. Layers of primer in minimum is 02. The time between layers of paint is from 3 to 5 hours in normal weather conditions (no humidity, no wet rain). For the layer of primer 01, add from 5% to 10% clean water; in case the wall is too dry, the air is too dry or hot, the wall is absorbed quickly from water, the ratio of adding clean water can be up to 15%. For the layer of primer 02, it can be added clean water or not. The paint film is not too thick or too thin. Roll thoroughly so that the paint film is evenly spread. Do not apply paint in wet weather conditions (humidity, rainy weather, etc.), and in a weather temperature that is over 36 degrees Celsius or below 12 degrees Celsius. Do not use the super alkaline interior primer as primer for exterior paints.

Construction tools: Paint roller, paint brush, paint sprayer.

Mã Sản Phẩm: LT-NP2
Thể Tích Thùng: 5 lít | 18 lít

 

 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

Thành phần: Titanium Dioxide , nhựa, nước và các hỗn hợp khác

 

COMPONENTS OF PAINT

Ingredients: Titanium Dioxide, resin, water and other mixtures.

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Loại sơn Lót nội thất
Màu sắc Trắng
Độ phủ 5m2 – 6m2 /kg
Thời gian khô bề mặt 3h – 5h
Thời gian màng sơn ổn định liên kết Tối thiểu 10 ngày

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột bả 1-2 lớp Bột bả nội ngoại thất cao cấp Levist-Nano
Sơn lót 2 lớp Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano
Sơn phủ 2–3 lớp Sơn phủ nội thất Levist – Nano

 

SPECIFICATIONS                                               

Type of paint Interior primer
Color White
Coverage 5 m2 – 6 m2/kg
Surface drying time 3 – 5 hours
Bonding stabilization time of paint film 10 days in minimum

 

RECOMMENDED PAINT SYSTEM

Putty 1 – 2 layers Premium interior and exterior putty LEVIST-NANO
Primer 2 layers Super Alkali Resistant Interior Primer LEVIST-NANO
Coating 2 – 3 layers Interior Coating Paint LEVIST-NANO

Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găng tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra môi trường, loại bỏ bao bì sơn đúng nơi quy định.

 

INFORMATION OF SAFETY AND STORAGE

Close the lid tightly, store in a cool and dry place, combined with good ventilation, away from heat sources and ignition devices, out of reach of children. Wear gloves and facemasks when applying. Do not pour paint into the environment, dispose of paint packaging in the right place.

Sản phẩm khác

0971176286
Email
Facebook
Youtube