Tin tức

Lãnh đạo Tập đoàn Thành Thắng – Sơn Levist-Nano trao sơn sơn nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ

Chiều ngày 06/01/2020, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Thành Thắng – Sơn Levist-Nano trao sơn sơn nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ Vũ Thị Chi, Làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang

0971176286
Email
Facebook
Youtube