Tin tức

DU XUÂN CHÙA HƯƠNG 2023

Ngày 01/03/2023 (10/02/Quý Mão), Sơn Levist – Nano tổ chức du Xuân 2023 hành hương về với đất Phật chùa Hương. Tham gia có Ban Giám đốc, lãnh đạo và nhân viên Nhà máy sản xuất Sơn Levist-Nano cùng một số đối tác, đại lý tiêu biểu.

Một số hình ảnh của đoàn tại đất Phật chùa Hương:

0971176286
Email
Facebook
Youtube