Tin tức

CÔNG BỐ GIÁ CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TỪ NGÀY 12/4/2021

Ngày 12/4/2021, liên Sở: Xây dựng – Tài chính tỉnh Bắc Giang công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 12/4/2021 làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ. Trong đó nêu rõ giá các loại sơn levist – nano.

(Xem chi tiết văn bản tại: https://sxd.bacgiang.gov.vn/documents/21455/10683838/120210414152319.pdf/07ccebaa-2466-4fa7-a64f-5c09f771c408 )

 

0971176286
Email
Facebook
Youtube