Tin tức

KHUYẾN MẠI “CHÀO MÙA SƠN 2022” TỪ 06/10 ĐẾN 05/11

  1. Hình thức khuyến mại

          – Trong thời gian từ ngày 06/10/2022 đến ngày 05/11/2022, các Tổng đại lý, Đại lý phân phối trực thuộc Công ty nhập đơn hàng Sơn Levist-Nano có giá trị từ 25 triệu đồng (là số tiền thực thu của Công ty từ đơn hàng không tính sơn kinh tế (mã KT, KTN), không tính bột bả và khoản thu thuế VAT 10% nếu có) được khuyến mại tặng Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano.

Cụ thể:

+ Đối với đơn hàng có giá trị bằng 25 triệu đồng được tặng 01 thùng 18 lít Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano;

+ Đối với đơn hàng có giá trị lớn hơn 25 triệu đồng thì cứ thêm 25 triệu đồng được tặng thêm 01 thùng 18 lít Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano. Trong trường hợp số dư nhỏ hơn 25 triệu đồng thì: Dư từ 05 triệu đồng đến dưới 13 triệu đồng tặng 01 lon 05 lít Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano; dư từ 13 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng tặng 02 lon 05 lít Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano; dư từ 20 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng tặng 03 lon 05 lít Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất Levist-Nano.

  1. Tổ chức thực hiện

Đối với các Tổng phân phối, Đại lý phân phối đã chuyển tiền đặt hàng trước thời điểm tổ chức Chương trình khuyến mại về Công ty nhưng chưa thực hiện nhập hàng thì những đơn nhập hàng trong thời gian tổ chức Chương trình khuyến mại “Chào mùa Sơn 2022” đều được khuyến mại theo Chương trình.

– Đối với các Tổng phân phối, Đại lý phân phối thực hiện chuyển tiền đặt hàng về Công ty trong thời gian khuyến mại nhưng chưa nhập hàng trong thời gian khuyến mại đều được khuyến mại theo Chương trình.

– Chương trình khuyến mại không áp dụng đối với những đơn hàng có giá trị dưới 25 triệu đồng hoặc không thanh toán 100% giá trị đơn hàng khi đặt hàng.

– Việc tổ chức Chương trình khuyến mại được thực hiện song song với các cơ chế chính sách, chương trình khác Công ty đang thực hiện đối với Tổng đại lý, Đại lý phân phối Sơn Levist-Nano.

– Việc tặng thưởng được thực hiện ngay theo từng đơn hàng hoặc cộng tổng các đơn hàng tặng thưởng 01 lần ngay sau khi hết thời gian khuyến mại. Hình thức nào là do mỗi Tổng đại lý, Đại lý phân phối chọn.

– Phòng Kinh doanh triển khai nội dung Chương trình khuyến mãi “Chào mùa Sơn 2022” trong toàn hệ thống Tổng đại lý, Đại lý phân phối trực thuộc Công ty.

0971176286
Email
Facebook
Youtube