Bộ Máy Tổ Chức

1. Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0393 01 8888.

2. Giám đốc Điều hành Hoàng Văn Thành

Điện thoại: 0971 176 286.

3. Văn phòng đại diện phía Nam

Địa chỉ:104 Vũ Hồng Phô, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giám đốc Nguyễn Xuân Châu

Điện thoại: 0988 873 088

0971176286
Email
Facebook
Youtube